Werkwijze

Het aanmeldingsproces verloopt via de gemeente en/of de huisarts (zie aanmelding/kosten).

OPPN onderzoekt en behandelt kinderen in opdracht van ouders en/of scholen. Het proces bestaat meestal uit 3 fasen: (1) het intakegesprek, (2) het onderzoek en/of de behandeling en (3) het evaluatiegesprek.

Tijdens het intakegesprek maakt u kennis met de praktijk en zullen de zorgen besproken worden. Aan het eind van dit gesprek zal er samen met u een hulpvraag en de (behandel)doelen geformuleerd worden. Dit wordt opgenomen in een zorgplan. Tevens krijgt u uitleg over de duur en de kosten van het onderzoek en/of behandeling. Het gesprek duurt ongeveer 60 minuten.

De behandelsessies duren 45 minuten (met daarnaast 15 minuten voorbereiding en uitwerking) en zullen per keer afgestemd worden. De sessies worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Aan het eind van het traject zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden om de resultaten te bespreken.

OPPN werkt met evidence based methoden en volgt daarbij de richtlijnen en/of zorgstandaarden vanuit o.a. de beroepsvereniging (NVO en NIP) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

OPPN Brielle emoties