Intelligentie onderzoek

Wat is een intelligentie onderzoek?

Een intelligentieonderzoek, ofwel IQ-test, geeft een beeld van de cognitieve mogelijkheden van het kind.

Wat kan en mag er van het kind verwacht worden qua niveau? Bij OPPN wordt er voornamelijk gewerkt met de WISC-V-NL. Dit is één van de meest betrouwbare intelligentietest, bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. Andere intelligentietesten kunnen in overleg afgenomen worden, waarbij er geen leeftijd limiet is.

Waarom een intelligentie onderzoek?

  • Voor schoolkeuze onderzoek. Welk niveau past het beste bij het kind?
  • Als second opinion bij tegenvallende schoolresultaten
  • Opsporen van bijzonderheden in het intelligentieprofiel, waardoor (leer, sociale/emotionele, gedrags)problemen mogelijk verklaard kunnen worden.
OPPN Brielle missie en visie

Wat kunt u verwachten?

De afname van de test duurt ongeveer 2,5 uur en wordt bij voorkeur in de ochtend afgenomen. Het onderzoeksverslag dat u ontvangt bevat niet alleen de intelligentiescores, maar ook een uitgebreide observatie, profielanalyse, conclusie en praktische aanbevelingen waarmee u thuis of op school verder kunt.