Speltherapie

Hoe werkt speltherapie?
Niet ieder kind is (al) taalvaardig genoeg om over hun zorgen of problemen te praten. Ook zijn er kinderen die het lastig vinden om te praten over hun zorgen of problemen. Speltherapie biedt dan uitkomst. Bij speltherapie leren kinderen op een spelende wijze hun gedachten, gevoelens en wensen te uiten en kunnen zij in een veilige situatie nieuw gedrag oefenen en ervaren. Hierdoor leert het kind nieuwe inzichten, zowel emotioneel als cognitief.

Wanneer speltherapie?
Speltherapie is geschikt voor kinderen waarbij problemen of een (ingrijpende) gebeurtenis zorgen voor stagnaties in de sociale en emotionele ontwikkeling. Kinderen geven dit niet altijd zelf aan, maar vaak zien we dit wel terug in het gedrag van kinderen. U kunt denken aan:

  • Het kind is drukker/ onrustiger dan normaal
  • Het kind is juist een stuk rustiger dan normaal
  • Het kind is (faal)angstig
  • Het kind is prikkelbaar
  • Het kind maakt veel ruzie
  • Het kind slaapt slecht
  • Het kind plast (weer) in de broek
  • Het kind kan zich slecht concentreren
  • Het kind heeft snel wisselende emoties (snel verdrietig of boos)
  • Het kind krijgt last van pijntjes waar geen medische oorzaak voor is.

Werkwijze
Samen met de ouders kijkt de therapeut of speltherapie geschikt is voor het kind. Over het algemeen wordt het kind eerst 2 a 3 keer geobserveerd tijdens het spel, waarna er een evaluatie volgt. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op!