EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van het meemaken van een nare gebeurtenis. Hierbij kan gedacht worden aan een ongeluk, seksueel grensoverschrijdend gedrag, huiselijk geweld en pesten.

Iedereen maakt wel eens in zijn/haar leven een nare gebeurtenis mee. Over het algemeen ‘verwerken’ wij deze gebeurtenis zodat wij er geen last van krijgen. Echter gebeurd dat niet altijd. De aard van de gebeurtenis en hoe de omgeving reageert bepalen o.a. of wij tot verwerking kunnen komen. Signalen die erop kunnen duiden dat we niet tot ‘verwerking’ zijn gekomen kunnen zijn:

  • Steeds eraan blijven denken (het beeld komt ineens ongewenst weer naar boven);
  • Er niet over willen praten;
  • Schrikreacties;
  • Het vermijden van bepaalde situaties (vaak gelinkt aan de gebeurtenis)
  • (in)slaapproblemen of nachtmerries;
  • Irritaties en boosheid (vooral bij kinderen/jeugdigen);
  • Jongere kinderen kunnen ook terugvallen in jonger gedrag (denk hierbij aan niet meer zindelijk zijn/ weer geholpen willen worden met aankleden etc).

EMDR wordt naast cognitieve gedragstherapie en schrijftherapie aanbevolen therapie bij PTSS (Post Traumatische Stress Syndroom). Daarnaast kan EMDR ook ingezet worden bij o.a. angstklachten en een laag zelfbeeld. Naast EMDR biedt OPPN ook schrijftherapie middels het WRITEjunior.

Alle behandelaren die bij OPPN EMDR geven staan ingeschreven bij het VEN (vereniging EMDR Nederland).