Cognitieve gedragstherapie

Wat is cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie en is de best onderzochte en meest toegepaste therapie. Het uitgangspunt is dat gedrag/ gewoontes zijn aangeleerd en daardoor ook weer kunnen worden afgeleerd (gedragskant). Aan de andere kant bepalen gedachten en gevoelens ons handelen (cognitieve kant). Door een combinatie van beide ligt soms de nadruk meer op het denken en soms meer op het doen en laten.

Werkwijze
Bij CGT gaat het om het opsporen van het ongewenste gedrag/ gewoontes en de gedachten/ gevoelens die het gedrag in stand houden. Dit gebeurt door middel van observeren en registreren. Kinderen en jongeren doen dit vaak zelf met behulp van hun ouders en/of de leerkracht. Samen met de therapeut wordt dit besproken en worden de gedragingen/ gevoelens onderzocht en uitgedaagd. Experimenten en exposure (bijvoorbeeld je blootstellen aan je angst) leren kinderen/jongeren omgaan met hun problemen. Dit gaat stap voor stap en iedereen doet dit in zijn eigen tempo.

Wanneer CGT
CGT kan o.a. geschikt zijn voor:

  • (faal)angst problemen
  • dwang
  • somberheidsgevoelens
  • weinig zelfvertrouwen/ laag zelfbeeld