Cogmed

De Cogmed Werkgeheugen Training is een wetenschappelijk bewezen methode die door het trainen van het werkgeheugen het concentratievermogen kan verbeteren. Uit de diverse onderzoeken naar het effect van de Cogmed werkgeheugentraining komt naar voren dat:

 • Het werkgeheugen verbetert
 • Concentratie en aandacht verbetert
 • Beter gestructureerd werken
 • Beter het overzicht bewaren
 • Sneller mentaal tot rust komen
 • Beter in staat om afleidingen te negeren
 • Belangrijke informatie beter onthouden

Wat is het werkgeheugen?

“Het werkgeheugen is het vermogen om gedurende een korte periode bewust informatie in je hersenen op te slaan, terwijl je deze informatie actief bewerkt.”

Bijvoorbeeld, als je een probleem wilt oplossen moet je verschillende kanten van het probleem tegelijkertijd in gedachten houden, terwijl je zoekt naar oplossingen. Ook sociaal gezien is het werkgeheugen van belang: als je een gesprek voert moet je in staat zijn om te luisteren naar wat de ander zegt en tegelijk bepaalde signalen (bijvoorbeeld gezichtsuitdrukking) opvangen en interpreteren, achtergrondgeluiden wegfilteren en je bewust zijn van wat je zelf wilt gaan zeggen.

Hoe belangrijk is het werkgeheugen?
Het werkgeheugen is een zeer belangrijke en centrale cognitieve functie. Hiermee worden functies bedoeld die te maken hebben met het verwerken van informatie en je in staat stellen tot leren, intelligent gedrag. Als het ware: de dirigent van het brein. Een sterk werkgeheugen is een fundamentele voorwaarde voor het effectief kunnen functioneren in een (complexe) omgeving.

Hoe werkt Cogmed?
De kracht van Cogmed is dat het programma uit een serie oefeningen bestaat die allemaal specifiek gericht zijn op het verbeteren van het werkgeheugen en die adaptief worden aangeboden. Adaptief betekent in dit geval dat het trainingsprogramma zich aan je niveau van presteren aanpast en je continu uitdaagt om nog beter te presteren. Door het adaptieve karakter van het programma wordt de deelnemer stelselmatig uitgenodigd om zijn eigen grenzen te verleggen. Alleen dan zal het brein zich aanpassen en zal het effectief getraind worden.

Waaruit bestaat het trainingsprogramma?
De Cogmed werkgeheugentraining is een intensief programma van 25 trainingssessies, dat in een periode van 5 weken doorlopen wordt. Het doorlopen van deze training kan zowel thuis als op school/werk. Per week wordt er 5 dagen getraind en 2 dagen gerust. In de standaard versie duurt elke training gemiddeld 50 minuten. Het kan zijn dat door bepaalde omstandigheden of de leeftijd het niet mogelijk is om 50 minuten te trainen op een dag. Om die reden zijn er variabele protocollen ontwikkeld, waarbij het aantal dagen trainen per week, maar ook de duur van een training, aangepast kan worden. De Cogmed Coach kan hier goed over adviseren en begeleiding bieden. De training kan overal gedaan worden, zolang er een PC of tablet met internetaansluiting aanwezig is. De training wordt begeleid door een gekwalificeerde Cogmed Coach.

Voor Wie?
De trainingen bestaan uit een serie werkgeheugentaken die online of via een app (Android en iOS) uitgevoerd dienen te worden. In Nederland en België zijn er twee versies van Cogmed beschikbaar vanaf 4 jaar (tot en met volwassenen).
Cogmed kan o.a. ingezet worden bij kinderen/volwassenen met

Aandachts/concentratie problemen

 • (werk) geheugen problemen
 • Burn-out klachten
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Long COVID

Cogmed uitproberen? https://training.app.cogmed.com/demo