Diensten

Kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar kunnen zich aanmelden bij OPPN. Daarnaast adviseert en begeleidt OPPN ouders en scholen. OPPN richt zich daarbij veelal op het gehele systeem.

Onderzoek

 • Intelligentie onderzoek
 • Screening/Onderzoek naar concentratie en aandacht
 • Screening/Onderzoek naar sociaal-emotionele problemen
 • Screening/Onderzoek naar gedragsproblemen

Behandelingen gericht op

 • Trauma (het verwerken van nare gebeurtenissen)
 • Ouder-kindrelatie problematiek
 • Gedragsproblemen
 • Sociale problemen
 • Emotionele problemen
 • (werk) Geheugenproblemen
 • Problemen in de opvoeding of binnen het gezin
 • Slaapproblemen
 • Ticstoornissen
 • (faal)Angststoornissen
 • Dwangstoornissen
 • Rouwverwerking
 • Weinig zelfvertrouwen/ laag zelfbeeld

Behandelmethoden

OPPN werkt met evidence based methoden en volgt daarbij de richtlijnen en/of zorgstandaarden vanuit o.a. de beroepsvereniging (NVO en NIP) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).