Missie en visie

De missie van OPPN is om kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) te helpen door te kijken wat nodig is binnen het systeem en hierbij aan te sluiten. Wij kijken vaak niet alleen naar de aanmeldreden, maar ook waar de zorgen vandaan komen (zowel bij het kind als binnen het systeem) alsmede wat er al goed gaat. Daarnaast vinden wij het belangrijk om het kind/jeugdige en hun ouder(s)/verzorger(s) weer in hun kracht te zetten en hen de tools te geven die zij kunnen inzetten in het dagelijks leven. Met hulp van de omgeving van het kind willen wij zorgen dat het kind zelfredzaam wordt en in de maatschappij kan functioneren. De ervaring leert dat soms iets heel kleins, al iets heel groots teweeg kan brengen. De behandelingen en onderzoeken die wij inzetten zijn volgens de recente richtlijnen en meest evidenced based methodes.

Gezien wij veelal met (jonge)kinderen en jeugdigen werken vinden wij het belangrijk dat zij zich bij ons welkom, gehoord en gezien voelen. Dit kan alleen als je je veilig voelt en op je gemak.    Dit betekent dat wij geen gebruik maken van klinische settings, maar gezellig ingerichte kamers waar kinderen/jeugdigen zich op hun gemak en vrij voelen. Wij streven naar hulp zonder wachtlijsten, korte lijntjes, professionaliteit en hulp op maat. Wij werken met een klein team, waarbij wij het belangrijk vinden dat er geen wisselende hulpverleners binnen het gezin betrokken zijn.

OPPN Brielle Missie en visie